جهان مخاطبِ من نیست؛ مخاطبِ تو است...   

عکس از بابک برزویه

 

1

به رسیدن فکر نمی‌کنم

به تو فکر می‌کنم

و می‌رسم.

2

می‌گویند مُرده‌ای، اما

نه جسدی از تو هست، نه مزاری؛

و نه حتا مُشتی خاکستر.

 

آه که چه سوگواریِ تلخی‌ست گریستن

بر تمامِ گورهای بی‌نامِ جهان!

3

تنهایی، خیابانی‌ست در من

که هر شب

به انتظارِ عبورِ تو

بی‌عبور می‌ماند.

4

هرشب به سُراغَ‌م می‌آید

هرشب هم فکر می‌کند اشتباه آمده

بازمی‌گردد.

ببین رفتن‌َت چه کرده که دیگر

مرا هم نمی‌شناسد مرگ!

....................................................................................................................

وب‌سایتِ "رسمِ خیال"، نمایشگاه و فروشگاهِ اینترنتیِ آثار هنریِ رضا کاظمی

لينک