دریا پُر از ستاره وُ آسمانْ پُر از پولکِ ماهی‌ست...   

 1

یک‌عُمر تو را نوشتم وُ

خواندند مردم

کاش لااقل خودم

یک‌بار تو را می‌خواندم!

2

خرابِ آبادیِ چشم‌های تواَم

پلک بزن

از نو بنا شوم!

3

این‌جا

تمامِ سال باران می‌بارد

تو در کجایِ جهانْ مگر

تمام سالْ مرا آه می‌کشی؟!

4

تو به انتظارِ رسیدنِ من

من به انتظارِ رسیدنِ تو

ولی ما، هیچ‌وقت به‌هم نمی‌رسیم.

همیشه دستی هست که پیش از رسیدن‌مان‌

ما را نرسیده و کالْ بچیند!

....................................................................................................

وب‌سایتِ رسمِ خیال؛ نمایشگاه و فروشگاهِ مجازیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک