در دلَ‌م انگار کسی هر روز مرا زخم می‌زند...   

 

1

یک‌شب با تو تنها بودم

یک‌عمر بی‌تو

تنها !

2

سال‌هاست رفته‌ای و من

هنوز به خودم می‌لرزم

درست مثلِ شاخه‌ای که چند لحظه قبل

پرنده‌اش پریده باشد!

3

آرام شده‌ام

مثل درختی در پاییز

وقتی تمام برگ‌هایش را

باد برده باشد!

4

میانِ خنده و گریه

همیشه معلَّق استْ دلقک،

درست مثلِ اناری شکفته

به‌وقتِ چیده شدن!

.......................................................................................................................................

وب‌سایتِ " رسمِ خیال " ؛ نمایشگاه و فروشگاهِ مجازیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک