برای از تو نوشتن، با کلمات بازی نمی‌کنم...   

 1

گفتی: تا آخر دنیا با تواَم.

و من،

ندانستم نامِ دیگر تو

تنهایی‌ است!

2

ناکوک ‌شده استْ این دل.

 

چه زخم بزنی، چه زخمه

فرقی نمی‌کند!

3

گفتی: بمان، بازمی‌گردم

ماندم، بازگشتی:

یک‌مُشت خاکستر، میان تابوت!

 

آه!

من فقط نبودنَ‌ت را آه کشیده بودم

...........................................................................................................................

وب‌سایت "رسمِ خیال"، نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری رضا کاظمی

لينک