رفیقِ نیمه‌راه شدی، جای تو را گرفتند کلمات!   

 1

این پرده

کسالت‌بار شده است دیگر

بیا

بی‌پرده بازی کنیم!

2

سوخت‌َم، ولی چه بی‌هوده!

درست مثل سیگاری روشن

میانِ لب‌های زنی که

سیگاری نیست!

3

پدران

راستگوترین مردمانِ زمین‌اَند

وقتی دو قدم مانده به مرگ

پشتِ پرده‌ی چشم‌های‌شان را نشان می‌دهند

و ما

مادرانِ حقیقیِ خود را می‌شناسیم!

...................................................................................................................

وب‌سایت "رسم خیال"، نمایشگاه و فروشگاهِ آثارِ هنریِ رضا کاظمی

لينک