آب از سرِ پُلی که می‌گذشتیمْ گذشته است دیگر!   

مجموعه داستان "یک سفر، دو لیوان چای آشغال؛ و مسافری که شبیه تو بود"، نوشته‌ی رضا کاظمی، منتشر شد!

مجموعه داستانی از رضا کاظمی منتشر شد... ناشر: مهر نوروز 

1

نیایی هم

بهار می‌آید.

حفظِ آبرو کُن؛ بیا !

2

نگران درهای بسته نیستم

باز می‌شوند همه‌ی‌شان.

نگران تواَم

که کدام طرفِ آستانه می‌ایستی!

3

گاهی چتر را باید دستِ باران داد

روی سرِ خودش بگیرد

و ما

جایش بباریم!

4

نانِ متبرّک استْ لب‌هات.

کُفر نیست اگر بگویم:

خدا را هم ببوسی، تقدیس می‌شود!

.......................................................................................................................................

وب‌سایت "رسم خیال"، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازیِ آثار هنری رضا کاظمی

دانلود کنید... "نخند مرد!"... شعری از رضا کاظمی با موسیقی و آوازِ نیما کامکار

دانلود کنید... "تو را خواهم بوسید"... شعری از رضا کاظمی با موسیقی و آوازِ نیما کامکار

لينک