تمامِ راه‌ها را برف گرفته است؛ از راه دیگری بیا !   

 1

بهار

میان سفره‌ی هفت‌سین

شکوفه کرده است

                    در قاب عکس تو!

2

این‌قدر قافیه جور نکن شاعر!

 

گرگِ باران‌دیده‌اَند کلمات،

بخواهند، خودشان ردیف می‌شوند.

3

سازت را

با بهار کوک کن

مرا

با چشم‌هات!

4

هر شب خیال می‌کنیم

با کسی خوابیده‌ایم، که باید.

اما،

ما فقط،

خیال می‌کنیم!

...........................................................................................................................................

وب‌سایت رسم خیال نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی/مجازیِ آثار هنری رضا کاظمی

روزنامه خورشید: معرفی و یادداشتی بر مجموعه داستان تازه‌ا‌ی از رضا کاظمی

لينک