کَسی در من گُم شده است...   

 

1

این‌جا همه زخمی‌اَند خودشان.

به چشم‌هات بگو

کمان بیندازند دیگر!

2

همیشه همین است:

تا برسی

تمام‌ت کرده

خوره‌ی تنهایی!

3

شاعر!

یک‌عُمر قافیه جور کردی

ردیف نشدند کلمات؛

این‌بار

خودت ردیف شو، شاید...

......................................................................................................................................................

وب‌سایت "رسم خیال"، نمایشگاه و فروشگاه مجازی / اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

 

لينک