ای عشق! برای نجاتِ جهانْ کفایت نمی‌کنی دیگر...   

منتشر شد!

در نمایشگاه کتاب از نشر نیماژ بخواهید!

 

1

تو باید می‌آمدی

تا جهانْ این‌قدر سخت نمی‌شد.

 

حالا هم دیر نیست

گاهی یک گُل

بازیِ باخت را در دقیقه‌ی نَوَد

بُرد می‌کند!

2

می‌آیی، می‌گریزد... می‌روی، بازمی‌گردد...

 

مثلِ مرگ که از زنده‌گی بترسد

از تو فرار می‌کند تنهایی!

3

بهار یعنی

از پشتِ پنجره صدای گنجشک بیاید

صدای گل‌فروش‌های دوره‌گرد

صدای موسیقی، رقص، آواز...

بهار یعنی

همه‌ی این‌ها بیایند وُ

تو نیایی!

................................................................................................................................................

وب‌سایت "رسم خیال"، نمایشگاه و فروشگاه مجازی / اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک