هر شعر، سنگ‌ریزه‌ای‌ست به‌هوای خواب و خیال کسی...   

1

برای رسیدن به آرامش

نیم‌کتی کافی‌ست.

می‌نشینم روی نیم‌کت،

به تو می‌رسم.

2

میان آمدن و رفتن

گیج و مضطربیم همه؛

مثل لولای دری دوسویه‌

بازیچه‌ی دست کودکی بازیگوش!

3

مادر بزرگ

قصه را نیمه‌تمام گذاشت؛

تمام کرد.

کاش شروع نکرده،

تمام می‌کرد!

4

ساعتِ دیدار

به‌وقتِ قرارهای عاشقانه بود.

دیر رسیدی!

 

هیچ عاشقی ساعت‌َش را

به‌وقتِ گرینویچ تنظیم نمی‌کند.

....................................................................................................................

وب‌سایت "رسم خیال"، نمایشگاه و فروشگاه مجازی آثار هنری رضا کاظمی

لينک