گاهی آن‌قدر که ما دل‌مان هوای باران دارد؛ باران هوای ما را ندارد، نمی‌بارد!   

1

به سفر می‌روم، اما

با بال‌های زخمی پرنده‌ای

که نه به مقصد می‌رسانَدَم

نه دوباره به خانه!

2

انگار سرطان گرفته است شهر

راه خانه‌ات را هر روز

می بندد!

3

بازمی‌گردی،

اما آن‌قدر دیر

- مثلن در یک زنده‌گیِ دیگر -

که پرنده‌ای شده باشم

دوباره سرگردانِ جفت خویش!

...........................................................................................................................

 بعدِ این‌همه سال نوشتن و منتشر کردن، هنوز از هر کتاب تازه‌ای ذوق می‌کنم؛ مثل مادری که چند شکم زاییده اما، ذوقِ طفل تازه برایش همان ذوق اول است...

ترجمه و چاپ کتابی از رضا کاظمی در کانادا


ترجمه‌ی انگلیسی شعرهای رضا کاظمی با همکاری توکا نیستانی و ترجمه‌ی خانم کتی شیبانی در کانادا منتشر شد. این کتاب شامل 40 قطعه شعر کوتاه از رضا کاظمی و 40 طرح مرتبط از توکا نیستانی ( طراح و کاریکاتوریست مطرح

ایرانی ) می‌باشد که توسط نشر authorHOUSE به چاپ رسیده و پخش آن در کانادا، امریکا و کشورهای انگلیسی زبان آغاز شده است...

لینک صفحه ی کتاب...

لينک