عشق؛ مرگِ مُضاعف است!   

انار، فصل ندارد... رضا کاظمی

1

به تنِ هیچ‌کسی اندازه نمی‌شوند لباس‌هات

باید

خودت بیایی!

2

شاعر!

دلقکی بیش نیستی.

 

تو هم دردهای‌اَت را بازی می‌کنی!

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک