این تلفنِ گردن‌شکسته، / هیچ‌وقت زنگ نمی‌زند. / خودت بزن!   

 

 

چه فرق می‌کند

پُل باشی میانِ دو کوه، یا درّه

وقتی قرار است قطار

از تو بگذرد!

لينک