وقتِ آمدن‌اَت، هیچ ساعتی به‌وقتْ زنگ نمی‌زند!   

1

به جای آسمان

از ابری آویخته‌ام

که با هر نرمه بادی

جابه‌جا می‌کند وطن‌اَم را

2

بیرون شده‌ای از من

اما بازمی‌گردی.

 

هِلالِ ماه که همیشه هِلال نمی‌ماند!

3

اگر مرگْ فرشته باشد

حتمن شبیهِ تو است؛

و چه بی‌حواسْ من

که این‌همه سالْ با تو

تو را بی‌هوده انتظار کشیده‌ام!

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک