در عکس های "دونفره"؛ همیشه "یک نفر" غمگین است!   

1

گلِ آفتاب‌گردانیم‌‌ ما

تو، به زیبایی

من، به سرگردانی!

2

فاجعه

آمدنِ تو بود،

نه رفتن‌اَت!

3

چه از تو دورم کرده‌اند کلمات!

 

کاش جای این‌همه شعر

فقط نوشته بودم:

دوستت دارم!

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک