دلتنگ نباش تصدق‌َت! این خیابان، به سمتِ تو یک طرفه است...   

1

مثلِ قاچی از ماه

نشسته در سفره‌ی شب.

 

فقط می‌شود هوس‌اَت کرد!

2

فرقی نمی‌کند دلقک باشی

دیوانه، یا عاشق؛

مردم برای خندیدن

همیشه بهانه می‌خواهند!

3

مرد، تنها؛ پشتِ میزِ کافه

زن، تنها؛ پشتِ پنجره‌ی خانه

و این میان

"تنهایی"

به جشن و پایکوبی‌ست!

4

از تو می‌روم

تا به تو برگردم

من

ماهیِ قزل‌آلای تو اَم

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک