مرا از تو به هیچ‌کجا نمی‌بَرَد سفر!   

در سفرم...


لينک