تو اثباتِ قانونِ نسبیَّتی!   

1

داستانِ بلندِ تو را

کوتاه ‌‌می‌نویسم،

" تو خود حدیثِ مُفصَّل بخوان از این مُجمَل " :

آمدی. ماندی. رفتی!

2

می‌آیی

خانه روشن می‌شود

می‌روی

خانه خراب.

 

به رعد و برق می‌مانی مگر؟!

3

رها شده‌اَم

اما

مثلِ بوته‌ای بی‌ریشه

در باد!

4

ماهیِ تُنگْ نیستْ مَرد

جای‌اَش تَنگ باشد

رهای‌اَش کنی میانِ رود.

نهنگ است، عاشقِ اقیانوس

بگذار بماند میانِ سینه‌اَت!

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک