1-چنار

بعضی ها مث درخت چنار می مونن، زندگی شون خیلی ولنگ و واز و بی برنامه س. راه که میرن شلنگ تخته می ندازن و هی دولا خم میشن چیزی از زمین بر می دارن و پخش هوا میکنن . لباساشون اچخ وچخ و تریش تریشه . رفتارشونم به همچین . دوستی و رفاقتم حالیشون نمی شه .چوبشونم فقط به درد تابوت درست کردن می خوره . درخت چنارن دیگه، کاریشون نمی شه کرد!

2- زبان گنجشک

بعضی آدما مث درخت زبان گنجشک می مونن. خیلی گرد و قلمبه ان راه که میرن سرو صدا راه می ندازن و صدای جیک جیک گنجشک صادر می کنن. کمی نظم تو کارشون هس، اما نه زیاد. کمی هم اهل خود آرایی ان . مو هاشونو مرتب شونه میکنن، اما ژل و کوفت نمی مالنف آخه گنجشکا از ژل خوششون نمیاد. بچه ها رو دوست دارن و اجازه میدن از سر و کولشون بالا برن و ترتیب گنجشکارو بدن. به همین دلیل دوستی و رفاقت سرشون میشه . به دوستاشون نارو نمی زنن، سرکارشونم نمی ذارن. مهربونی تو خونشونه ، خلاصه همنشینی با گنجشکا این مزایا رو هم داره دیگه ، نه؟

3- درخت گردو

بعضی آدما مث درخت گردو می مونن. قوی بنیه و مستحکم و استوار . اهل مرام و معرفت و سلوک ولی به هیشکی باج نمی دن ، حتا به باد و توفان . به دردهرکاری می خورن. مث آچار فرانسه هر پیچ و مهره ای رو باز می کنن. بذل و بخشش و بریز و بپاششون زبونزد خاص و عامه. چوب و جنمشون اعلاس. خست هم تو کار و مرامشون نیس. (پس تو خاک ولایات خراسان و یزد و اصفهون ریشه نمی کنن!( عطر و ژل هم به برگ و موهاشون نمی زنن. فتو ژنیک معطر و روغنی ان . خلاصه همه آدما دوس دارن یه رفیق گردو تو باچه شون داشته باشن. شما ندارین؟!

ادامه دارد...

لينک