4- درخت عرعر

بعضي ادما مث درخت عرعر مي مونن. اهل شلوغ كاري و دعوا راه انداختنن. هي با شاخه هاي نوك تيزشون به درختاي ديگه لگد ميزنن . بوي خوبي هم ندارن . به همين دلايل باقي درختا سعي ميكنن از درخت عرعر دوري كنن تا پرش به پرشون نگيره .مرام رفاقتم ندارن.كسي دوستشون نميشه . ميگين نه ؟ كدومتون يه رفيق عرعر دارين؟!

5- سرو

بعضي آدما مث درخت سرو ميمونن. خيلي باحال و با كلاسن . خوش خلق و مهربونن. قدو قامت شون خدنگه. راه كه ميرن همه چشم ها رو دنبال خودشون مي كشونن. انگاري رو گرت نعنا راه ميرن . اهل فيس و افاده و فخر فروشي نيستن. فتو ژنيك جنتلمنن. مباهات زمين و رشك آسمونن. خلاصه ،يه پارچه آقا كه ميگن همين درختاي سرون. خوب چوبي هم دارن . خوش نقش ونگار و پرگره . ادماي بزرگ وصيت ميكنن چوب تابوت شون سرو باشه .نه كه خواجه گفته : به روز واقعه تابوت ما ز سرو كنيد /كه مي رويم به داغ بلند بالايي؟ برا تابوت هم كه شده ،كاش همه مون يه سرو تو باغچه مون داشته باشيم! كار از صرفه جويي عيب نميكنه،نه؟!

6- درخت تبريزي

بعضي آدما مث درخت تبريزي ميمونن. بي رگو بي عارن . سست و پوك مغزن. اهل توهم زدن و اكس و پارتي ان . توهم كه مي گيردشون فكر ميكنن سرون . اسباب صورتشون پر بدك نيست، بخصوص كه وايسن تو باد و پيراهنشونو تكون بدن و سبز و سفيد بشن. اما به درد نخورن و يكبار مصرف . نهايتشون چوب كبريت و خلال دندون شدنه .گفتم كه سست و پوك مغزن . البته كمي گول زننده ان .دور نماشون قشنگه ملي كلوز اپ شونو مسلمون نشنود كافر نبيند. درخت تبريزي ان ديگه!

7- صنوبر

بعضي آدما مث درخت صنوبر مي مونن. مهربون و احساساتي و خر! هميشه در قلبشون بازه. "نه " گفتن تو كارشون  نس اهل سعر و هنرو عواطفن. نون قلبشونو مي خورن. چوبشونم نرمه ، خوبه مغز داره . ادم حال مي كنه نيگاشون كنه ، به خصوص به قلب هاي سبز و سفيدي كه از خودشون اويزون كردن دادن دم پر باد. هر كي يكي شونو تو خونه ش داشته باشه ، ديگه خوشبختي كيلويي چنده؟! اگرم كسي در بياد بگه صنوبر كه همون تبريزيه ، ما هم در مي آييم ميگيم . نع!

8- درخت بلوط

بعضي آدما مث درخت بلوط مي مونن.خوش نقش و قرص و محكمن. هم ويترينشون پره هم پستشون . ظاهر باطن يكي ان. رفيق بازن . اهل دوز و كلكم نيستن . عطر و بوشون ملسه . چوبشون جون ميده برا دكوراسيون داخلي . خلاصه آدماي همه چي تمومي ان بلوطا . يه جورايي ام مثل سروا جنتلمنن. يه نيگا به دور و برتون بندازين ، حتما يكي شونو مي بينين. اگرم نديدين، سراغ مارو بگيرين . حتما به تون ميگن چه بلوطي هستيم ما!

لينک