۱۲- درخت گلابی

بعضی آدما مث درخت گلابی می مونن.در اصل مث گلابی می مونن.نشنیدین میگن طرف خیلی گلابیه؟نه که قیافه شون یه قل دو قلی باشه ها- نه خودش گلابیه.مث آدمایی که جوادن.خب اونا اسمشون که جواد نیست.خودشون جوادن.میگن درخت گلابی چوب درست و درمونی نداره.یه جورایی هم بی عاره.راست شیکمشو می گیره میره تو آسمون.مث آدمای گلابی که راست شیکمشونو میگیرن میرن تو خیابون.گاهی هم تو مخ آدم.آدمای گلابی مث گلابی می مونن.شیرین شون دل آدمو میزنه-گس شون دلپیچه میاره-سفتاشونم میرن لا دندون آدم و بیرون نمی آن.گلابی ان دیگه-کاری شون نمی شه کرد.نباسم زیاد سربه سرشون گذاشت-که آدم از هر چی میوه س دلزده می کنن.برگاشونم کرک و پریه.زبره.دستو می خراشه.درست مث آدمای گلابی که روحو می خراشن.هر کی بگه دوست داره یه رفیق گلابی داشته باشه-بش یه حواله ی ۲۰۶ میدم که بره باش حال کنه.فقط با حواله ش ها!

۱۳- بید مجنون

بعضی آدما...آقا بذار به اینا کاری نداشته باشیم- برن عشق و عاشقی شونو بکنن-پس فردا در نیان بگن کاظمی زد کرک و پر مونو ریخت-حالا دیگه عشق کیلو چنده؟حالا ما کاری نداریم که بعضیا خیلی مجنونن قاط میزنن-موهاشونو افشون می کنن-دف میگیرن دستشون-ساز میذارن کولشون-بالا چشمشونم یه کپه ابروس.ما کاری نداریم بعضیاشون گند میزنن به هر چی عشقه ها!بعضیاشونم چرس و بنگ و افیون می زنن تا مجنون تر بشن بشون بگن طرف خیلی عاشقه ها!آقا اصلا بذارکاری به این درختای مجنون نداشته باشیم-برن شاخه ها شونو بدن دم پر باد-باد و بیچاره کنن-ادای عشق و عاشقی در بیارن-تا پس فردا در نیان بگن کاظمی زیر آبمونو زد متلاشی کرد-حالا دیگه عشق کیلو چنده و مال قدیما بوده و به ما چه؟

بعضی آدما مث درخت مجنون می مونن. اهل حال و صفا. عشق ومعرفت . دلاشون صاف و زلال. نیگاشون یه آسمون و این حرفا. درختای مجنون یا آدمای مجنون- آدمو حالی به حالی میکنن که بزنه بره بساط عشق و عاشقی را بندازه و . . . آقا عشق کیلو چنده؟!

لينک