تسلیت:

درگذشت شاعروطنزپردازمعاصر:زنده یادعمران صلاحی رابه تمامی دوست داران شعروادبیات این مرزوبوم تسلیت می گویم. حالا دیگر نیازی نیست رنج خنداندن مردم رابکشی-مرد!

لينک