بگذارهمچنان ازفراموشی آدمی بگویم!

(دردی ناشی ازنشستن خنجری دراستخوان جانت رامی شناسی؟...واین درد،میان استخوان بندی تمام جان وتن ورگ وپی ام،جریانی مدام دارد...من بیش ازآن که راوی عشق های سرخوشانه باشم،عاشقانه سُرای اندوهم،سوگ سُرای رنج آدمی.رنج هایی ناشی ازجنگ(این کریه ترین رفتارآدمی درسراسرکره ی کوچک خاکی!)،واین گونه اگرحس نمی شود،شایددلیل این باشدکه تمام سعی ام برجهان شمول نمودن وترجمه پذیرکردن آن هاست...به تقریب،تمامی شاعران جهان،ازجنگ،تبعات وپس لرزه های آن سروده اند:"گورنبشته ها" ی  یانیتس ریتسوس را بخوانید،"طلب مغفرت" آنا آخماتوآ، "آزادی"  پل الوار، "شعرخشم وکینه" ی خسوس لوپس پاچه کو،را وآرتور رمبو،پیرریواردی،فدریکوگارسیالورکا را و...،وهمه ی اشعارمرتبط باجنگِ شاعرانِ قاره های پنج گانه را(ارجاع تان می دهم به کتاب پنج جلدی"شعرمقاومت ملل")  ... شایداین توضیح نسبتا بلند،بابت رنجش ازنظروکامنت دوستی نسبتاقدیمی وبرادری کوچک تر که دوستش هم می دارم،نوشته شد!ولی درکل،آگاهی دهنده ی کوتاهی ست تامخاطبانم بدانند:منِ شاعری که مماس بادردهای مشترک آدمی(لااقل درفضای مذکور)بوده ام - همچون باقی شاعرانی که یک ازهزارنام بردم -چه گونه می توانم چشم ببندم برزشتی های آدمی(یاد فروغ افتادم!)وراوی بخشی ازآن همه رنج وحرمان وهجران وانتظاری چه بسابیهوده! (آن هم ازنگاه وزاویه ی خاص خودم: عاطفی-عاشقانه های اندوه وارانه،هجرانی ها،سوگ سروده ها و...) نباشم؟ بخوانیدوفراموشی آدمی راباورکنید.ولااقل ماننددوست مجازی دیگری نگویید: چون این وقایع تلخ هستند،می خواهیم فراموش شان کنیم!که به عکس،تلخی ها وهجرانی هاوانواع شکست هاو... هستندکه فراموش ناشدنی اند،نه شیرینی های سرخوشانه وزودگذرزندگی) :

خوابیده اند رج به رج

کودکانِ خنده وعسل

زیرسقفی که دیوارهاش را

                        فراموش کرده است!

*

خوابیده اند،چه خسته وآرام

وچه خالی ازخنده هایی که برلبان شان می شکفت!

وترانه هایی که نسیم را

                         به بازی می گرفت!

*

خوابیده اند رج به رج

اجسادکوچکی که

هم آغوشِ آوارند و

           ابرهای سپیدِ مرگ آلود!

*

کدام حادثه ،

کدام نسیمِ آلوده ی جاری

ازخنکای تنفس شان

                عطرستاره را ربود؟

وپنجره ی فرداشان را

به سنگِ خاره ی بیداد ، شکست ، فروریخت؟

*

خوابیده اندرج به رج

کودکانِ خنده وعسل

برمدارِ رؤیا وُ

           خیالِ بادبادکِ فردا !

(حدودا ، سال80 و برای بچه های حلبچه)   

/ 32 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدیه

موافقم با متنی که نوشتی. این حوادث رو نباید هیچ وقت فراموش کرد. روزهای ترس و اضطرابی که بوی مرگ می داد. نباید فراموش کرد تا با یادآوریش اجازه ندیم همچین روزهای سختی باز هم برای کشور و مردم تکرار بشه.

...

خصوصی...

سامیه

سلاااام[لبخند] اما شما شاعر عاشقانه هایی.. حتی همین شعر[گل] .. چه چیزی گفتین "تنها یک قدم تا ماه شدن" همه ی وجودمو به هم ریخت![دست][گل][گل]

ماهور

من به صلحی سپید می اندیشم. در دنیایی روشن که کودکانش هیچ گاه طعم فقر و جنگ را نچشند.

فتح ا... زنگوئی

وقتی که ازهم جداشدیم نمی دانستم آنکه مانده بود من بودم یاتو.

یلدا

همیشه از جنگ و مرگ ترسیده ام... همیشه ما آدم ها قربانی سیاست های کثیفی هستیم که در آن نقشی نداریم... اینها همه علامت سوال باقی می ماند..

ا.کمالی

سلام . یادتونه برام نوشتید وقتی یه پرده خیس جلوی چشمات باشه نمیتونی بنویسی !حالا هرچی میخواهم حروف را بزنم!واه !چرا اینجوریه من نوشتم بس1پس چرا یسش دراومد !می بینی درد درده وفرق نمی کنه از گلوی کی بلند میشه .شعرتان را دوست دارم بخصوص اولین بندش را که به نظرم زیباترین و گویاترین بند بود که با اون میشد تمام اندوه را بیان کرد. راستی راستی تشریف میارید ...من خودم دومین باره که می خواهم اینجا برم و از دیدنتان خوشحال میشوم. بدم نمیاید با شاعر گرانقدری چون شما از نزدیک آشنا شوم.[گل]

سیانور

حتما باید یک هفته بگذره تا اینجا اپ بشه؟

دخترباران

شروع که کردم این شعررو یاد بچه های حلبچه افتادم وگفتم تو کامنتم اینو بنویسم...که اومدم پایین ودیدم برای اونها سروده شده بسیار خوب حس رو انتقال دادید دستتون دردنکنه