آن قدرسربه زیرراه می روم/تاخاک بداند/چه قدرجای خوبی نیست/برای پنهان شدن!/*/نگاهت آن قدربزرگ بود/که خاک بداند جاندارد/آفتاب رامیهمان کند./جا که هیچ،/تاب ندارد/میان دوچشمت ببندی/خنده هات رابشنود/بی تاب شود./*/چه قدرگفتم خاک جای خوبی نیست/برای پنهان شدن!/نگفتم؟/این همه جا،/تاکجاکه بخواهی جابود./نبود؟/من هم که چشم گذاشته بودم/تندتندشماره هارابالامی رفتم/ برسم تاسقف صد/پلک هام رابازکنم به نور/وپی ات رابگیرم ازصدای خنده هات/ که پنهان نمی توانستی بمانی./بعدبخندیم باهم آن قدر/تاکوچه های بی حوصله/از صدای خنده هامان سربرود!/*/آن قدرسربه زیرراه می روم/تاخاک بداند/چه قدر بی زارم ازهرچه بازی-ازهرچه شماره ی صد/که تاچشم بازکنم/برای همیشه رفته باشی./چه قدربی زارم ازهرچه زندگی/که بخواهدمیان سینه هامان/میان صندوق های امانات/حتامیان لحاف پاره های اجاره ای/چیزی راپنهان کنیم ازهم!/آن قدر سربه زیرراه می روم/تاخاک بداند/چه قدربی زارم ازهرچه خاک/که مورچه ها می کنندآن قدر/تاجابرای پنهان شدن داشته باشند!/*/چه قدرگفتم خاک جای خوبی نیست/برای پنهان شدن/نگفتم؟/حالاآن قدرسربه زیرراه می روم/تاآسمان حسودی ام کند/بترکد،بباردوخیس.../هی،ببین چه قدرآب!/آسمان/چه دل پری داشته ازخاک/ که حالاسطل سطل.../آب نداشتیم ببریم سرمزار،/یادت هست؟/مادربزرگ تشنه بود و/آب توی دل آسمان/کپک می زدبرای خودش./حالاببین چه قدرآب!/که اگرپیدا شوی،کمک کنی/تامزارمی بریم/می پاشیم روی تشنه گی مادربزرگ./**/دیگر خاک می داند/چه قدرجای خوبی نیست/برای پنهان شدن،/تونمی دانی؟!

                                         

                                                                           اسفند83-تهران

/ 25 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهرنوش

چه سر به زیر راه بری، چه سر به هوا(آسمون)یادش توی دلته، حالا بذار آسمون و زمین نقش دو تا رقیب رو برای دزدیدن نگاهت بازی کنن، مهم اینه که جاش توی دل تو مطمئن و محکمه، نه؟

مهديه

چه احساس پيروزي مي كنم شعري رو بخونم و بفهمم و ازش هم لذت ببرم. خوب قبلا هم گفتم من حرفاي عادي و خودموني و ترجيح مي دم به نظم و شعر كردنش طوري كه پر از ايهام و حرفاي سخت باشه و نتونم كامل متوجه اش بشم. خوشبختانه با شعراي شما راحت دوست مي شم، مي خونمشون و چون مي فهممشون خيلي اذت مي برم. جالبه كه وقتي مووعشو پيش خودم داستان گونه كردم اونقدر كه الان دلنشين هست نشد. اين ترتيب و نظمش بود كه دلنشينش كرده بود. "من هم که چشم گذاشته بودم/تندتندشماره هارابالامی رفتم/ برسم تاسقف صد/پلک هام رابازکنم به نور/وپی ات رابگیرم ازصدای خنده هات/ که پنهان نمی توانستی بمانی./بعدبخندیم باهم آن قدر/تاکوچه های بی حوصله/از صدای خنده هامان سربرود!/" (يكي از قسمت هاي قابل فهم و خودموني شعر همين جا بود.)

زهرادری

سلام استاد . گله گذار خوبی هستید ها خواندیم .لذتی داشت نگفتنی .

بابا روزگار

سلام آقا رضا! داداش سر گيجه گرفتم....يه چيزي بين بحر طويل و روايت و شعر سپيدو...مخصوصا اين سربه زيري جنابعالي اونهم آن قدر....خودش حكايتيست هآ ! راستي آب كپك زده خوردي تا حالا؟...تا بعد.

آرام

سلام همیشه دلم میخواسته یه نویسنده بشم حالا شما سری به من بزنید و ببینید میتونم یه روز به این آرزو برسم؟

آوا

سلام علیکم « هل حسبنا کتاب الله » آیا ما بجز قرآن به هیچ چیز دیگر نیازی نداریم ؟ «یاابالفضل العباس *ع*»آپ شده و چشم به راه عاشقای خودش ممنونم از حضور و نظرتون یارب به ابولفضل مرا باش نگهدار به حق گل حیدر مرا باش خریدار تا یک شب جمعه خدا خواست بیاییم در محفل با صفا وزیبای علمدار یا اباالغوث ادرکنی

محیا

و من چقدر بی تاب تو شده ام می دانی ؟ خاک جای خوبی برای پنهان شدن نیست ، قلب من بهترین مکان برای مخفی شدن تو بود . می دانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محیا

و من چقدر بی تاب تو شده ام می دانی ؟ خاک جای خوبی برای پنهان شدن نیست ، قلب من بهترین مکان برای مخفی شدن تو بود . می دانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟