پست های ارسال شده در تیر سال 1387

شعرکوتاه

(سکوت،هدیه ی تلخ چه کسی است،برای شیرینی لب های تو؟)     سنگ ریزه نیستی حضورکوه راببوسی                            تاقله قطره نیستی حضور رود راببوسی                          تادریا، تو سکوتی یک سکوت ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 21 بازدید