پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

سرزمینم، یک پارچه «توفان» است!

1- چه غمگین می گذرند این روزها ! این روزها که بهای عشق،               یک گلوله است. بهای گلوله،              یک پشیز! *** 2- «پوشال»ها اگر               هیاهو می کنند، چه ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 26 بازدید