سلام از اينكه مرا براي ديدن و خواندن انتخاب كرده ايد از شما سپاسگزارم سعي مي كنم با شعر ها و كاريكاتورهايم در خدمتان باشم.

/ 4 نظر / 5 بازدید
رها

فقط می تونم بگم فوق العادست.................

هتل

تاریخ پر تلئلو مظلومان سرشار از شکفتن مریم هاست این نامه را از جبهه جنوب از سرزمین زخمی خوزستان با خون پاک و روشن مریم

هتل

تاریخ پر تلئلو مظلومان سرشار از شکفتن مریم هاست این نامه را از جبهه جنوب از سرزمین زخمی خوزستان با خون پاک و روشن مریم

هتل

تاریخ پر تلئلو مظلومان سرشار از شکفتن مریم هاست این نامه را از جبهه جنوب از سرزمین زخمی خوزستان با خون پاک و روشن مریم