دلتنگ نباش تصدق‌َت! این خیابان، به سمتِ تو یک طرفه است...

1 مثلِ قاچی از ماه نشسته در سفره‌ی شب.   فقط می‌شود هوس‌اَت کرد! 2 فرقی نمی‌کند دلقک باشی دیوانه، یا عاشق؛ مردم برای خندیدن همیشه بهانه می‌خواهند! 3 مرد، تنها؛ ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 10 بازدید

بی‌چاره عشق! که وقتی جای دل، به هزارتویِ ذهنْ هدایت‌اَش کنی...

مجموعه‌ شعرِ تازه‌ی رضا کاظمی... در نمایشگاه کتاب از نشر نیماژ بخواهید! 1 من، برکه‌ای آرام بودم تو، کودکی بازیگوش.   یک سنگ پراندی، رفتی یک ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 12 بازدید

گفتم مرا بخوان! اما تو سال‌هاستْ جای خواندن، داری دوباره می‌نویسی‌اَم...

1 جهان به آتشِ من می‌سوزد تو، کبریتی بیش نبودی! 2 نگاه‌ که می‌کنی انگار چَخماق کشیده باشد به‌هوای شکار زنِ افسانه‌های اسب و تفنگ! 3 به دیدن‌اَم بیا شاید در زمستانِ ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 15 بازدید

بهار را به کوچه‌ها ریخته است؛ نوازنده‌ی دوره‌گرد!

1 من، اسبِ وحشی تو، مرتعی سر سبز. رامَم نکن با بوسه‌هات، آرامَم کن! 2 تو بوته‌ای گل‌سرخ، من باغبانی ناشی. تا تو بخواهی بشکفی منْ هزار زخمْ خورده‌اَم 3 " شبی کنارِ ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 12 بازدید
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
11 پست
مهر 85
16 پست
انار
2 پست
پاریس
2 پست
استانبول
1 پست
کابوس
1 پست
تبر
1 پست
شعر
2 پست
مینیمال
1 پست
شعرکوتاه
3 پست
آفریقا
1 پست
پل_معلق
1 پست
بندبازی
1 پست
دلتنگی
2 پست
آتش
1 پست
اعتماد
1 پست
بهاریه
2 پست
برگ
2 پست
نهنگ
1 پست
اقیانوس
2 پست
فیس_بوک
1 پست
کانادا
2 پست
معشوق
1 پست
حجاب
1 پست
تاب
1 پست
تیر_خلاص
1 پست
سالها
1 پست
سفر
1 پست
مرز
1 پست
درناها
1 پست
کتاب
1 پست
داستان
1 پست
نیماژ
1 پست
زلزله
1 پست
عاشیق
1 پست
ساز_آذری
1 پست
نمایشگاه
1 پست
رسم_خیال
1 پست
مُخ
1 پست
عروسک
2 پست
هبوط
1 پست
برکه
1 پست
دلقک
1 پست
سیرک
1 پست
یاحقی
1 پست
مسطح
1 پست
چیپس
1 پست
پادشاه
2 پست
اتفاق
1 پست
مشق_کردن
1 پست
تنهایی
1 پست
ویلچر
1 پست
ماشه
1 پست
بالکن
1 پست
فرشته
2 پست
داستانک
1 پست
بال
1 پست
پسرک
1 پست
ایسنا
1 پست
جفنگ
1 پست
یویو
1 پست
ریاضی
1 پست
بوسه
2 پست
ترکستان
1 پست
غریق
1 پست
مسافرکش
1 پست
برگچه
1 پست
نو_رسته
1 پست
چشم_هات
1 پست
یلدا
1 پست
گورستان
1 پست
ناردانه
1 پست
شبچره
1 پست
خوشبختی
1 پست
کوچ
1 پست
نعل
1 پست
سنگ_پشت
1 پست
هراس
1 پست
سایه_ها
1 پست
شکار
1 پست
هلال
1 پست
رضاکاظمی
5 پست
ویران
1 پست
درنا
1 پست
چلپاسه
1 پست
سوزنبان
1 پست
فانوسبان
1 پست
ایران
1 پست
ابراهیم
1 پست
مشق
1 پست
تن_من
1 پست
قایق
1 پست
قارچ
1 پست
سنجاب
1 پست
خط
1 پست
سپید
1 پست
پاییز
3 پست
شب_یلدا
1 پست
بیکار
1 پست
چرک
1 پست
عشق
1 پست
گور
1 پست
قُرُق
1 پست
مرا_ببوس
1 پست
دماغ_فیل
1 پست
اهل_غرق
1 پست
مجازی
1 پست
مولوی
1 پست
یاکریم
1 پست
قُمری
1 پست
موبایل
1 پست
اسکناس
1 پست
داروخانه
1 پست
خوشگل
1 پست
شرط_بندی
1 پست
دانوش
1 پست
زمانه
1 پست
پتینه
1 پست
خوشنویسی
1 پست
mdf
1 پست
رفیق
1 پست
جاده
1 پست
همسفر
1 پست
سینه
1 پست
دختر
1 پست
سگ
1 پست
مچاله
1 پست
بگذرد
1 پست
فراخوان
1 پست
تقویم
1 پست
بدهکار
1 پست
لامسب
1 پست
تهدید
1 پست
چاقو
1 پست
کُرد
1 پست
رنگ
1 پست
حواس
1 پست
عادت_بد
1 پست
استاد
1 پست
نستعلیق
1 پست
سه_فاز
1 پست
خوشنویس
1 پست
رز
1 پست
ارکیده
1 پست
دخترک
1 پست
میخک
1 پست
کافر
1 پست
بیگناه
1 پست
اقلیم
1 پست
امید
1 پست
عروس
1 پست
بامبو
1 پست
روبان
1 پست
شقیقه
1 پست
کافور
1 پست
آشوب_طلب
1 پست
مأمور
1 پست
مصیبت
1 پست
قرض
1 پست
گرگ_و_میش
1 پست
مرتاض
1 پست
احمق
1 پست
ریمل
1 پست
سلف
1 پست
قرآن
1 پست
چمبک
1 پست
پشت_بوم
1 پست
لک_زده
1 پست
کلاغ
1 پست
فصل
1 پست
راپید
1 پست
نقاش
1 پست
هوار
1 پست
گریپاچ
1 پست
بندر
1 پست
گهواره
1 پست
لنگر
1 پست
کشتی_ها
1 پست
نامه
1 پست
مجال
1 پست
چمباتمه
1 پست
آغوش
1 پست
فلاش
1 پست
دگردیسی
1 پست
غلتیدن
1 پست
خـــــون
1 پست
ناجور
1 پست
سنگفرش
1 پست
نقطه_چین
1 پست
موسوی
1 پست
توفان
1 پست
سرزمینم
1 پست
پشیز
1 پست
اتوبوس
1 پست
گلایه
1 پست
پنجره
2 پست
آسمان
1 پست
عاشقی
1 پست
خانه
1 پست
آسفالت
1 پست
زلال
1 پست
عبور
1 پست
گل_سرخ
1 پست
روسپی
1 پست
قرمساق
1 پست
خدنگ
1 پست
شاخه
1 پست
موریانه
1 پست
قهوه
1 پست
بی_خیال
1 پست
حسرت
1 پست
زمین
2 پست
ساز
1 پست
کوک
1 پست
کشتن
1 پست
تلفن
1 پست
آرایشگاه
1 پست
لامصب
1 پست
خورشید
1 پست
پرنده
1 پست
هوا
1 پست
وَهم
1 پست
آفتاب
2 پست
ابر
1 پست
خاطره
1 پست
بخیه
1 پست
نخ
1 پست
هالوژن
1 پست
برف
1 پست
شک
1 پست
شال
1 پست
ستاره
2 پست
بهار
2 پست
شیشه
1 پست
الماس
1 پست
عاشقانه
1 پست
عسل
1 پست
حلبچه
1 پست
بادبادک
1 پست
رویش
1 پست
شبنم
1 پست
دروغ
2 پست
دست
1 پست
رفتن
1 پست
خداحافظ
1 پست
ماهی
1 پست
گل
1 پست
بغض
1 پست
تبرک
1 پست
شادی
1 پست
میهمانی
1 پست
آذر
1 پست
سکوت
1 پست
جنگل
1 پست
مه
1 پست
کم_رنگ
1 پست
گنجشک
1 پست
خنده
1 پست
غروب
1 پست
محمد
1 پست
خواب
1 پست
خرچنگ
1 پست
خوابنما
1 پست